Zasláním dotazu čtenář uděluje souhlas provozovateli webu interiérová poradna k jeho zveřejnění včetně uvedení zaslaných fotografií. Pokud si tazatel nepřeje dotaz zveřejnit, nechť na danou skutečnost upozorní v textu dotazu; stejně tak pokud tazatel nechce uveřejnit své jméno, ať toto uvede v dotazu a odpověď bude zveřejněna anonymně.